CÍLE

Spolek Aktivně s vozíkem se opírá
o naše aktivity z minulých let.